top of page

Koordynator projektu i nadzór merytoryczny:

Tadeusz Milke

 

Koordynator części muzycznej:

Bogdan Rogalski

 

Przygotowanie wokalne młodzieży z Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” oraz nadzór nad nagraniami:

Bogdan Rogalski, Ewelina Nowakowska, Tomasz Walczak

 

Aranżacje muzyczne (Dumka, Już przebrzmiał grom, Sen, Dla nas słońce, Żywe kamienie):

Tadeusz Trojanowski

 

Aranżacje muzyczne (Tango poświęcone Matce, Golgota, Janeczka):

 

Przemysław Marcyniak

 

Aranżacja muzyczna (Mützen-ab Marsch-Appell):

 

Ewelina Nowakowska

 

Opracowanie graficzne, skład ebook’a:

Mirosław Łakomski

 

Wykonanie instrumentalne:

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego

 

Lektor j. polski i j. niemiecki:

Henryk Jóźwiak

 

Tłumaczenie j. niemiecki:

 

Danuta Charążka

 

Tłumaczenie oraz lektor j. angielski:

 

Anna Araucz

 

Przygotowanie strony www:

 

Paweł Milke

 

Prace redakcyjne:

 

Małgorzata Ciesielska, Jolanta Żabowska

 

Realizacja dźwięku:

 

Piotr Tobota

bottom of page